Hoppa till innehåll

Att förse världen med perfekt dricksvatten, Wayout

”Innovationen siktar in sig på en av dagens – och framtidens – största globala utmaningar: Rent vatten. Genom att med hjälp av solceller rena lokalt vatten, kan transporter kapas och förpackningssvinn elimineras. I stora delar av världen är lösningen redan av livsavgörande betydelse som lokal källa till säkert dricksvatten, men även i Sverige erbjuder systemet ett resilient och kommersiellt alternativ för lokal dricksvattenförsörjning.Juryns motivering.

Wayout startade med en idé om att bygga mikrobryggerier i containerformat. En slags flyttbara öl- och läskfabriker i miniatyr med målsättningen att dra ner på dryckernas miljöavtryck genom att eliminera transporter och förpackningar. 

Ganska snart beslutade grundarna Ulf Stenerhag och Martin Renck sig för att helt fokusera på mikrofabrikernas förmåga att tillhandahålla perfekt dricksvatten från vilken lokal vattenkälla som helst. Nu är elva av dessa fabriker på väg ut från tillverkningsanläggningen på Alfa Laval i Köpenhamn. Lanseringen skedde 2022 på världsutställningen i Dubai, med syftet att främst bearbeta marknaden i Mellanöstern och Indien. 

– Gulfländerna vet att de redan om 20–25 år kommer skeppa iväg sitt sista oljefat och satsar idag allt på att ställa om till alternativa energikällor. De har en intuitiv förståelse för behovet av rent vatten, säger Martin Renck.

En möjlig framtida målgrupp för mikrofabrikerna är de öar i Indiska oceanen som redan har stora utmaningar när det gäller vattenförsörjning, öar som Martin Renck kallar ”arabvärldens Gotland”. För Gotland är ett av de ställen i Sverige som regelbundet har problem med vattenförsörjningen, i synnerhet som den torra och varma årstiden sammanfaller med stor, tillfällig ökning av besökare på ön. 

Den allra största utmaningen, och viktigaste rollen för Wayouts mikrovattenfabriker, är att bidra till att världens växande befolkning har rent vatten att dricka och laga mat i.

– Den stora elefanten i rummet, den som ingen pratar om, är befolkningstillväxten. Vi är snart åtta miljarder människor på jorden,och vi hinner inte bygga ut rör och ledningar i den takt som krävs. 

I Sverige är utmaningarna när det gäller vattenförsörjning generellt sett inte lika stora som i många andra delar av världen. Här finns ett väl fungerande system med drickbart kranvatten och riklig tillgång till vatten större delen av året, även om det även här på vissa håll då och då alltså uppstår vattenkriser. 

– Ett av problemen är att vi svenskar använder perfekt dricksvatten till såväl bevattning som till att spola våra toaletter med. 

Martin Renck ser också en roll för Wayouts mikrovattenfabriker när det gäller samhällets katastrofberedskap. Att ha tillgång till, och själv kontrollera tillförseln av lokalt, rent vatten visar sig allt oftare vara viktigt för att klara av kriser som krig, översvämningar, värmeböljor och pandemier. Ett annat stort problem är att vatten som förpackas i plast leder till sopor och spridning av mikroplaster. Dessutom går det åt ungefär två liter vatten för att tillverka plastförpackningen till en liter vatten. 

– I Norden är hotell och restaurang en framtida marknad för Wayout eftersom det där är stor omsättning på människor, och vattenkvaliteten är mycket viktig. Men till framtida marknader hör även arbetsplatser, skolor, universitet och sjukhus. I Sverige är vattenkällorna bättre, rören modernare och bättre byggda, men när vi hade en popup i Kungsträdgården, visade det sig att även Stockholms kommunala vatten lämnar en del övrigt att önska, rent kvalitetsmässigt. 

Varje mikrovattenfabrik har kapacitet att producera 9 000 liter vatten per dag, vilket räcker till 3 000–4 000 människors konsumtion av vatten att dricka och laga mat i. Eftersom fabrikerna är lokala, krävs inga transporter av förpackat vatten, och vattenförsörjningen på platsen blir mindre sårbar. Vattnet är lokalt till hundra procent och helt rent. Alla salter och mineraler avlägsnas innan mineraler tillsätts igen efter behov och smak. Varje mikrovattenfabrik möjliggör upp till 8 ton minskadekoldioxidutsläpp och att 250 000 färre plastflaskor konsumeras – varje månad. 


Vad har hänt sedan Wayout korades till vinnare 2022?

Ett team från Circular Gastronomy med kocken och hållbarhetskonsulten Johan Gottberg i spetsen kommer att stötta Wayout genom att undersöka möjligheterna att skapa en installation av vattenfabriken på Gotland. I första steget identifieras lokala intressenter för att inleda dialog och skapa en bild av förutsättningarna. Det kan vara kommunen som tillsammans med en organisation i besöksnäringen tittar närmare på möjligheterna att förse Visby, eller hela ön, med dricksvatten. Arbetet har påbörjats under våren 2023, och fortsätter under hösten för möjlig realisering 2024.