Hoppa till innehåll

Nyhet

Stockholm blickar framåt 

Vad betyder gastronomin för Stockholms framtid och hur kan vi lära av varandra? Det är två av frågorna som lyfts på framtidseventet Taste of the future.

Innovation, regeneration och collaboration är temana när Stockholms gastronomi och besöksnäring samlas i Slakthusområdet den 13 november för att diskutera framtiden. Det blir en eftermiddag av föreläsningar och samtal som kommer att modereras av matjournalisten Anna Norström. Bland talarna finns bland annat Magnus Nilsson, tidigare krögare på Fäviken och idag generaldirektör för Food Planet Prize. 

– Mat är otroligt komplext. Ingen annan mänsklig aktivitet påverkar sammantaget miljön i världen mer negativt än det sätt på vilket vi äter idag, och samtidigt kan vi ju inte gärna sluta med det, att äta alltså. Av just den anledningen har restaurang- och besöksnäringen och alla som arbetar inom den en fantastisk möjlighet att påverka världen till förändring, berättar Magnus Nilsson, tankar som han kommer att utveckla under dagen. 

Övriga programpunkter är bland annat: 
• Collaboration: Hur skapar man strategiska samarbeten som gynnar alla parter? med Katja Seerup Clausen, festivalchef, Copenhagen Cooking.
• Regeneration: Vår gastronomiska framtid med Charles Van de Kerkhof, manager på VentureLab@SLUAlnarp.
• Innovation: Fantasi skapar ett bättre matsystem med Tove Blomgren, creative director på framtidslabbet SALLY på EY Doberman.

Taste of the Future är en del av det gastronomiska huvudstadsåret och arrangeras av projektet Stockholm – European Capital of Gastronomy 2023.

– Utmärkelsen European Capital of Gastronomy 2023 har lett till en ökad uppmärksamhet för matdestinationen Stockholm. Hållbara matupplevelser har stor betydelse för besökare, besöksnäringen och stockholmarna. Fortsatt innovation inom restaurangsektorn och måltidsturism är avgörande för platsens attraktivitet och företagens konkurrenskraft, säger Caroline Strand, vd för Visit Stockholm.

Dagen avslutats med en food hopping i Slakthusområdet där bland annat Solen, Hosoi, Bar Montan och Stockholm Roast ligger. 

Eventet riktar sig till alla som arbetar inom Stockholms restaurangbransch eller besöksnäring med fokus på måltidsturism. Säkra din biljett HÄR.
Mer info HÄR

Text: Sanna Lindberg